Hur mår våra
statliga vägar?

Sverige behöver satsa mer på underhåll av vägar. Vi har en underhållsskuld på våra statliga vägar på omkring 17 miljarder kronor år 2022. Skulden beräknas växa till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet.

Karta med vägar

Här kan du hitta information om just din väg; se hur den mår nu, hur den förväntas må i framtiden, när den sist fick underhåll och mer.

Alla uppgifter bygger på öppen data från Trafikverket. Kategoriseringen vilar på tillståndsindexet som presenterades i rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll.

Mer information hittar du på frågor och svar