Sverige

Här kan du se statistik för statliga belagda vägar i Sverige.

 • Det finns totalt 84022 km statlig väg i Sverige.
 • 12% har mycket dåligt tillstånd.
 • 21% har dåligt tillstånd.
 • 28% har tillfredställande tillstånd.
 • 28% har bra tillstånd.
 • 11% har mycket bra tillstånd.

Välj län/kommun

Vägtyp

Vägens typ klassificeras utifrån vissa egenskaper, huvudsakligen mötesseparering. Motorväg är mötesseparerade och har ingen korsande trafik i samma plan, har även påfarter och avfarter samt väggren. 4-fälts väg är mötesseparerade men har inte samma krav som motorvägar vad gäller t.ex. vägren eller påfarter. 2+1 väg är mötesseparerade med ett vajerräcke och alternerar mellan ett och två körfält. Motortrafikled är en äldre vägtyp som bl.a. innebär att ingen korsande trafik förekommer i samma plan. Vanlig väg har ingen mötesseparering.

2+1 väg
6000 km
 • 389.5 km mycket dåligt tillstånd
 • 2178.7 km dåligt tillstånd
 • 2160.4 km tillfredställande tillstånd
 • 907.8 km bra tillstånd
 • 363.6 km mycket bra tillstånd
4-fälts väg
311.8 km
 • 21.2 km mycket dåligt tillstånd
 • 114.5 km dåligt tillstånd
 • 132.8 km tillfredställande tillstånd
 • 31.9 km bra tillstånd
 • 11.3 km mycket bra tillstånd
Motorväg
4722.5 km
 • 220.2 km mycket dåligt tillstånd
 • 1588.5 km dåligt tillstånd
 • 1734.1 km tillfredställande tillstånd
 • 686.4 km bra tillstånd
 • 493.3 km mycket bra tillstånd
Vanlig väg
72885.3 km
 • 9529.3 km mycket dåligt tillstånd
 • 13778.3 km dåligt tillstånd
 • 19738.7 km tillfredställande tillstånd
 • 21509.9 km bra tillstånd
 • 8329.1 km mycket bra tillstånd
Motortrafikled
91.1 km
 • 2.5 km mycket dåligt tillstånd
 • 14.9 km dåligt tillstånd
 • 38.4 km tillfredställande tillstånd
 • 27.8 km bra tillstånd
 • 7.5 km mycket bra tillstånd

Bärighetsklass

Bärighetsklass beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Gränserna för olika vägar är satta för max bruttotonvikter och det finns fyra huvudklasser: BK1 (max 64 ton), BK2 (max 51.5 ton), BK3 (max 37.5 ton) och BK4 (max 74 ton). Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4 (särskilda villkor) har särskilda villkor på ekipaget för att tillåta max 74 ton.

Transportföretagen välkomnar att det sedan 2018 är möjligt att transportera med tyngre lastbilar upp till 74 ton. Det ger förutsättningar för än effektivare transporter. Färre lastbilar kan transportera samma mängd gods som idag. Trafikverket förbereder fler vägar för tyngre lastbilar men Transportföretagen anser att det bör ske i högre takt än idag. I Sverige är 33% av det statliga vägnätet BK4 klassat.

BK1 (max 64 ton)
54564.9 km
 • 7069.5 km mycket dåligt tillstånd
 • 11397.6 km dåligt tillstånd
 • 15162.6 km tillfredställande tillstånd
 • 14956.3 km bra tillstånd
 • 5978.8 km mycket bra tillstånd
BK2 (max 51.5 ton)
1539.9 km
 • 322.3 km mycket dåligt tillstånd
 • 378.6 km dåligt tillstånd
 • 300.5 km tillfredställande tillstånd
 • 403.8 km bra tillstånd
 • 134.7 km mycket bra tillstånd
BK3 (max 37.5 ton)
152.8 km
 • 54.8 km mycket dåligt tillstånd
 • 27.4 km dåligt tillstånd
 • 31.2 km tillfredställande tillstånd
 • 27.4 km bra tillstånd
 • 12 km mycket bra tillstånd
BK4 (max 74 ton)
11262.3 km
 • 887.2 km mycket dåligt tillstånd
 • 2897 km dåligt tillstånd
 • 3909.1 km tillfredställande tillstånd
 • 2602.3 km bra tillstånd
 • 966.7 km mycket bra tillstånd
BK4 (särskilda villkor)
16416.5 km
 • 1820.8 km mycket dåligt tillstånd
 • 2977 km dåligt tillstånd
 • 4364.2 km tillfredställande tillstånd
 • 5142 km bra tillstånd
 • 2112.4 km mycket bra tillstånd